Informació
 
Fitxa Tècnica

Nom:
Expomatex 2005 -Fira Internacional de Maquinària Tèxtil-

Edició:
Catorzena

Dates de celebració:
De l'1 al 5 de febrer 2005

Horari:
De 10,00 a 19,00 hores

Lloc:
Pavelló 4 del recinte de Fira de Barcelona a Gran Via M2

Caràcter:
Estrictament Professional

e-mail:
expomatex@firabcn.es

Sectors:
. Maquinària per a la preparació i per la filatura.
. Maquinària per a la preparació del tissatge, màquines de teixir.
. Maquinària per al rentat, tintoreria i acabat de teixits
. Maquinària auxiliar i accessoris.
. Equips de control i mesura.  
. Equips pneumàtics. Sistemes de condicionament d'aire.
. Equips per a transport, manipulació i emmagatzematge.
. Recuperació, tractament i reciclatge.
. Equips per al disseny i la gestió informatitzada.
. Publicacions tècniques i serveis afins.
. Productes químics per a la indústria tèxtil.
. Maquinària per a la formació i l'acabat de no teixits

Dades última edició:
Superfície bruta ocupada       22.148 m2
Superfície neta ocupada          9.666 m2
Total expositors                       446 empreses de 29 països
Expositors directes                   141 empreses de 7 països
Expositors indirectes                315 empreses de 20 països
Visitants                               6.972 visitants (6.651 nacionals i 321 estrangers)

President:
Sr. Carlos Aguilar

Director:
Sr. Antonio Langreo

Director Grup:
Sr. Gonzalo Sanz

 

Inici

Informació

Fitxa Tècnica

Sectors

Contactes

Delegacions Internacionals

Expositors

Visitants

Premsa

Recinte

Mapa Web